• safw

ST10 tegelek gapak demir we esbaplar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

ARROW DRAGON ST10 tegelek şekilli turba turbasynyň diametri 42,4 mm, diwaryň galyňlygy 1,5mm we 2mm bolup biler.ýeri ululygy 25 * 25mm, rezin gazanyň kömegi bilen ST10 6 + 6, 8 + 8 we 10 + 10 laminirlenen gyzgyn aýna laýyk bolup biler.

Round cap rail for glass

Localerli binagärlik ülňüleri tutawaç turbasyny mejbury komponent hökmünde talap edende, ST10 Slot Tube çarçuwasyz aýna demir ýol ulgamlary üçin gowy saýlawdyr.Şeýle hem, balkonyň dürli görnüşine laýyk gelmek üçin zerur tirsek birleşdirijilerini üpjün edýäris, mysal üçin U şekilli aýna balkonyň 90 dereje birleşdirijisi, aýna balkon üçin 180 dereje turba birleşdirijisi ultra uzyn tutawaç turbasyna mätäç.Tutuş turba bu birikdirijiler bilen doly gurlar, infil aýna ýaly aýna ýasaýar, tutuş aýna relsleriň berkligi we aýna balkon ýokarlanar we has gowy bolar.

Corner connector of round slot tube
Wall mounted flange of round slot tube
End cap of round slot tube

ST10 ýeri turba ASTM A554 standart, poslamaýan polat derejesi 304, 304L, 316 we 316L görnüşinde öndürilýär.DIN standartynda poslamaýan polatdan bahalar 1.4301, 1.4307, 1.4401 we 1.4407.Faceerüsti bejergisi çotga atlas we aýna ýalpyldawuk bolup biler.Mundan başga-da, PVD reňk örtügi bilen üpjün edýäris, elýeterli reňkler dürli we dürli görnüşli, meşhur we reňk şampan altyn, gül altyn, gara titan.Gadymy bürünç, beýleki reňkler hem reňk nusgasyny hödürläniňizde düzülip bilner.

qwfwqf

SS304 içerki şäher taslamalary üçin tygşytly saýlaw bolar, açyk ýalpyldawuk we poslama garşy ýokary öndürijilik esasy aýratynlyklardyr.gurluşyk taslamalary kenarýaka we kenar ýakasy bolanynda, ýokary duzly we aňsat poslanan gurşaw bolany üçin, SS316 çalşyp bolmajak saýlawdyr, aýna ýalpyldawuk görnüşi bilen, aýna ýalpyldawuk ýüzi has çydamly we aňsat arassalanýar.

asvqwqwv
savqwvwq
qwvehqeb

Arza

ST10 Slot Tube göni aýna relsde we egri aýna relsde ulanylyp bilner.Egri aýna relsleri jaýyňyzyň taslamasy, C şekilli balkon, S şekilli egri aýna rels we ş.m.

Şeýle hem, alýumin çukur turbasy we agaç tutawajy bilen üpjün edýäris, beýleki web sahypalarymyzy gözden geçiriň.

Glass staircase with round slot tube
Glass fence with round slot tube
Glass stair with round slot tube
Glass balustrade with round slot tube
Glass railing with round slot tube
Glass balcony with round slot tube

  • Öňki:
  • Indiki: