• safw

ST20 kwadrat gapak demir we esbaplar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

ARROW DRAGON ST10 inedördül şekilli turba 40 * 40mm, diwaryň galyňlygy 1,5mm we 2mm bolup biler.ýeri ululygy 25 * 25mm, EPDM gaznasynyň kömegi bilen ST20 6 + 6, 8 + 8 we 10 + 10 laminirlenen gyzgyn aýna laýyk bolup biler.

Kwadrat ýeri turba

Käbir sebitlerde, aýna balustradanyň mejbury gurluşy hökmünde gurluşyk kody talap edilýän tutawaç turbasy, ST210 inedördül ýeri turba çarçuwasyz aýna rels ulgamlary üçin gaty möhüm tutawaçdyr.U görnüşi, L görnüşi we görnüşi ýaly balkonyň dürli görnüşleri üçin, 90 ° birleşdiriji, diwara gurlan flanes we ahyrky gapak ýaly gurnama işleri geçirmek üçin zerur tutawaç turba birleşdiriji enjamlar bilen üpjün edýäris.

inedördül çukur turbasynyň birleşdirijisi
Kwadrat ýeri turbanyň ahyrky gapagy
Kwadrat çukur turbasynyň diwara berkidilen flanesleri

ST20 inedördül ýeri turba ASTM A554 standart, poslamaýan polat derejesi AISI304, AISI304L, AISI316 we AISI316L görnüşinde öndürilýär.DIN standartynda degişli dereje 1.4301, 1.4307, 1.4401 we 1.4407.Faceerüsti ýalpyldawuk çotga atlas we aýna.Iň gowusy, tutawaç turbasy we birleşdiriji esbaplar üçin PVD reňk örtügini edip bileris, elýeterli reňkler dürli we dürli-dürli, meşhur we reňk şampan altyn, gül altyn, gara titan.Gadymy bürünç.Custöriteleşdirilen reňk bize reňk nusgasyny bermek arkaly hem elýeterlidir.

savwvas

Içerki şäheriň taslama ulanylyşy üçin AISI304 ulanmagy maslahat berýäris.Poslama garşy we dürli ýerüsti ýalpyldawuk öndürijilik.Kenarýaka şäher we plýa side taraplaryny taslama taýdan ulanmak üçin AISI316 aýrylmaz saýlawdyr, sebäbi poslama garşy gaty ýokary öndürijilik tutawaçlaryň ömrüni has berkleşdirer.

asvqwqwv
savqwvwq
qwvehqeb

Arza

ST20 çukur turbasy adaty balkon we howly ýaly göni aýna relslerde we diwarlarda ulanylyp bilner.Yzygiderli aýna relsleri ulanmakdan başga-da, egrilen aýna relslerde ST20 Slot Tube hem ulanylyp bilner.Takyk egilmek tehnologiýamyzyň artykmaçlygy bilen, egilmek radiusy egri aýna gaty rahat bolup biler.Egrilik görnüşi C görnüşi, S görnüşi we beýleki birleşdirilen görnüşi bolup biler.

Şeýle hem, alýumin çukur turbasy we agaç tutawajy bilen üpjün edýäris, beýleki web sahypalarymyzy gözden geçiriň.

Kwadrat ýeri turba bilen aýna balustrad
Kwadrat ýeri turba bilen aýna rels
Kwadrat ýeri turbaly aýna basgançak
Kwadrat ýeri turbaly aýna basgançak
Kwadrat çukur turbasy bilen aýna diwar
Aýna balustrad kwadrat ýeri turba

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary