• safw

Aýna basgançak / aýna Juliet Blakoni üçin SG10 poslamaýan polatdan ýasalan gap

Gysga düşündiriş:

SG10 Standoff aýna çüýşe aýna gysgyç, aýna gysgyç we aýna adapter, Infinity görnüşi, aňsat gurnama, nokat bezegi aýna relsde, esasanam içerki balustrad we pes gatly bina üçin aýna çüýşäni gaty meşhur edýär.

Aýna çüýşeler hem aýna basgançagyň iň gowy görnüşi, basgançak basgançagyny almaz, şonuň üçin basgançagyň aýna balustrady hökmünde aýna çüýşäni ulanyp has köp ýer alar.
SG10 aýna çüýşesi SS304 we SS316, ýalpyldawuk aýna we çotga bolup biler.Aýnanyň galyňlygy 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm we 12 + 12mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

ARROW DRAGON aýna çüýşesi, gorizontal esasy profilleri ýa-da dik ýazgylary bolmazdan, çarçuwasyz aýna rels ulgamlarydyr.Aýna çüýşe stakanyň basgançakdan we diwar bilen örtülmegine mümkinçilik berýär we aýnanyň içki tarapyndan görünmeýär, asla rels ýok diýen ýaly çäksiz görünýär.ARROW DRAGON aýna çüýşesi 8 + 8mm we 10 + 10mm aýna üçin elýeterlidir.Dürli stilde we ululykda bar bolan aýna çüýler ýalpyldawuk we döwrebap bolup, içerki we daşarky gurşawy güýçlendirýän minimalizm stil görnüşini üpjün edýär.

frameless glass stair with glass holder

Aýna çüýşesi basgançagyň daşky tarapynda berkidilen.

frameless glass stair

Içinden görünmeýän, aýna ýüzýär we çarçuwasyz görnüş getirýär

ARROW DRAGON Aýna çüýşesi içerki we daşarky ugurda sazlanyp bilner, bu akylly dizaýnyň kömegi bilen aýna çüý merdiwan plitalary we bezegleri bilen basgançaklara we balkona laýyk bolup biler.

frameless glass fixed by glass pin

Poluň bezegi beton gurluşa konweksdir, aýna çüýşe ajaýyp çözgütdir.

ARROW DRAGON Aýna çüýşesi nokady düzeltmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin gaty dostlukly we egri aýna we spiral basgançak bilen gabat gelýär, aýna çüý beton, polat gurluşy we agaç bilen berkidilip bilner,

curved glass balustrade fixed by glass bolt
Spiral glass balustrade fixed by glass clip

Adaty gurnama spiral basgançak üçin kelle agyry bolar, Aýna çüý bu meseläni ajaýyp çözer.

ARROW DRAGON Aýna çüý SS304 we SS316-dan ýasaldy.Faceerüsti bejergini ýuwup we aýna edip bolýar.SS304 içerki şäher taslamalary üçin tygşytly saýlaw bolar, gurluşyk taslamalary kenarýaka we plýa side tarapy bolanda, ýokary duzly we poslanan gurşaw sebäpli SS316 çalşyp bolmajak saýlaw, aýna ýalpyldawuklygy bilen has gowy, aýna ýalpyldawuk ýüzü has çydamly we aňsat arassalamak.

Arza

Easyeňil gurnamagyň dogabitdi artykmaçlygy bilen, ARROW DRAGON Aýna çüýleri egri aýna relsde, spiral basgançakda, Juliet balkonda, üçekde, garawul relsinde, basgançakda, eýwanda ulanylyp bilner.

Şeýle hem poslamaýan polatdan ýasalan turba we turba esbaplaryny tutawaç hökmünde üpjün edýäris, tutawaç turbasy we aksesuar sahypamyzy gözden geçiriň.

Contemporary glass balustrade fixed by glass pin
Glass clamp on wood stiar
Glass clamp on wood stiar
Spiral stair with glass holder
Stair with glass clip
Straight stair with glass holder

  • Öňki:
  • Indiki: