• safw

Aýna basgançak / aýna Juliet Blakoni üçin SG10 poslamaýan polatdan ýasalan gap

Gysga düşündiriş:

SG10 Standoff aýna çüýşe aýna gysgyç, aýna gysgyç we aýna adapter, Infinity görnüşi, aňsat gurnama, nokat bezegi aýna relsde, esasanam içerki balustrad we pes gatly bina üçin aýna çüýşäni gaty meşhur edýär.

Aýna çüýşeler hem aýna basgançagyň iň gowy görnüşi, basgançak basgançagyny almaz, şonuň üçin basgançagyň aýna balustrady hökmünde aýna çüýşäni ulanyp has köp ýer alar.
SG10 aýna çüýşesi SS304 we SS316, ýalpyldawuk aýna we çotga bolup biler.Aýnanyň galyňlygy 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm we 12 + 12mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

ARROW DRAGON aýna çüýşesi, gorizontal esasy profilleri ýa-da dik ýazgylary bolmazdan, çarçuwasyz aýna rels ulgamlarydyr.Aýna çüýşe stakanyň basgançakdan we diwar bilen örtülmegine mümkinçilik berýär we aýnanyň içki tarapyndan görünmeýär, asla rels ýok diýen ýaly çäksiz görünýär.ARROW DRAGON aýna çüýşesi 8 + 8mm we 10 + 10mm aýna üçin elýeterlidir.Dürli stilde we ululykda bar bolan aýna çüýler ýalpyldawuk we döwrebap bolup, içerki we daşarky gurşawy güýçlendirýän minimalizm stil görnüşini üpjün edýär.

aýna saklaýjy bilen çarçuwasyz aýna basgançak

Aýna çüýşesi basgançagyň daşky tarapynda berkidilen.

çarçuwasyz aýna basgançak

Içinden görünmeýän, aýna ýüzýär we çarçuwasyz görnüş getirýär

ARROW DRAGON Aýna çüýşesi içerki we daşarky ugurda sazlanyp bilner, bu akylly dizaýnyň kömegi bilen aýna çüý merdiwan plitalary we bezegleri bilen basgançaklara we balkona laýyk bolup biler.

aýna çüý bilen berkidilen çarçuwaly aýna

Poluň bezegi beton gurluşa konweksdir, aýna çüýşe ajaýyp çözgütdir.

ARROW DRAGON Aýna çüýşesi nokady düzeltmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin gaty dostlukly we egri aýna we spiral basgançak bilen utgaşykly, aýna çüýşäni beton, polat gurluşy we agaç bilen berkitip bolýar,

aýna bolt bilen berkidilen egri aýna balustrad
Aýna gysgyç bilen berkidilen spiral aýna balustrad

Adaty gurnama spiral basgançak üçin kelle agyry bolar, Aýna çüý bu meseläni ajaýyp çözer.

ARROW DRAGON Aýna çüý SS304 we SS316-dan ýasaldy.Faceerüsti bejergini ýuwup we aýna edip bolýar.Gurluşyk taslamalary kenarýaka we plýa side tarapy bolanda SS304 içerki şäher taslamalary üçin tygşytly saýlaw bolar, sebäbi ýokary duz we aňsat poslanan gurşaw, SS316 çalşyp bolmajak saýlaw, aýna ýalpyldawuk has gowy, aýna ýalpyldawuk ýüzü has çydamly we aňsat arassalamak.

Arza

Easyeňil gurnamagyň dogabitdi artykmaçlygy bilen, ARROW DRAGON Aýna çüýleri egri aýna relsde, spiral basgançakda, Juliet balkonda, üçekde, garawul relsinde, basgançakda, eýwanda ulanylyp bilner.

Şeýle hem poslamaýan polatdan ýasalan turba we turba esbaplaryny tutawaç hökmünde üpjün edýäris, tutawaç turbasy we aksesuar sahypamyzy gözden geçiriň.

Aýna çüý bilen berkidilen häzirki zaman aýna balustrad
Agaçdan ýasalan aýna gysgyç
Agaçdan ýasalan aýna gysgyç
Aýna saklaýjy bilen spiral basgançak
Aýna gysgyçly basgançak
Aýna saklaýjy bilen göni basgançak

  • Öňki:
  • Indiki: