• safw
  • Allhli aýna demir ýol ulgamymyzyň artykmaçlyklary

    Gowy işewür adam sargyt barada karar kabul etmezden ozal deňeşdirer.Bu ýerde, önümimiziň artykmaçlyklaryny size görkezeliň.Ilki bilen, şahsyýetde görüp we töläp boljak güýjüňizi aýdalyň.Çalyşmak / tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak üçin bezeg örtügini ulanýarys....
    Koprak oka
  • Aýna demir ýol ulgamymyzy nädip saýlamaly

    A. -hli gatda aýna demir ýol ulgamy: Iň köp ulanylýan aýna rels ulgamy iň giňden ulanylýar, bina ýykylansoň balustrady gurmaly.Üstünlik: 1. Kebşirlemezden nurbat bilen düzediň, şonuň üçin gurmak aňsat.2. Gowulandyrylan LED çukur, LED ýaý / c goýuň ...
    Koprak oka