• safw

Habarlar

 • 5 aýna demir ýol ulgamy

  5 aýna demir ýol ulgamy

  Gözleg we gözleg, ähli aýna demir ýol ulgamlaryny we esbaplaryny dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan Ok Dragon, päsgelçiliksiz görüşi, howpsuzlygy we durnuklylygy ýokarlandyrýan innowasiýa önümi bolan AG20 poluň doly aýna demir ýol ulgamyny işe girizdi.Şu günki habarlarda ...
  Koprak oka
 • Allhli aýna demir ýol ulgamymyzyň artykmaçlyklary

  Gowy işewür adam sargyt barada karar kabul etmezden ozal deňeşdirer.Bu ýerde, önümimiziň artykmaçlyklaryny size görkezeliň.Ilki bilen, şahsyýetde görüp we töläp boljak güýjüňizi aýdalyň.Çalyşmak / tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak üçin bezeg örtügini ulanýarys....
  Koprak oka
 • FBC (FENESTRATION BAU CHINA) ýarmarkasynyň gijikdirilmegi

  Hormatly jenap we hanym, FBC (FENESTRATION BAU CHINA) ýarmarkasynyň Covid-19 pandemiýasy sebäpli yza süýşürilendigini habar bermek üçin gynanýarys.On ýylda Hytaýda penjire, gapy we perde diwarynyň möhüm wakalarynyň biri hökmünde FBC ýarmarkasy özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • Aýna demir ýol ulgamymyzy nädip saýlamaly

  A. -hli gatda aýna demir ýol ulgamy: Iň köp ulanylýan aýna rels ulgamy iň giňden ulanylýar, bina ýykylansoň balustrady gurmaly.Üstünlik: 1. Kebşirlemezden nurbat bilen düzediň, şonuň üçin gurmak aňsat.2. Gowulandyrylan LED çukur, LED ýaý / c goýuň ...
  Koprak oka