• safw

ST40 Slim Cap Rail we Garnituralar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

ARROW DRAGON ST40 inçe çukur turbasy, ahyrky gözlegiň başga bir tutawaç önümidir.Daşky ölçegi 25 * 21mm, ýeri ululygy 14 * 14mm, 1 mm rezin gazanyň kombinasiýasy bilen, ST40 6 + 6 laminirlenen temperaturaly aýna we 10 / 12mm gyzgyn aýnada ulanylyp bilner.

Çarçuwaly aýna rels düşünjesi, gözleriň we görnüşleriň arasyndaky päsgelçiligi aýyrmakdyr.Şeýle-de bolsa, köp bazarlarda arhitektura ülňüleriniň talaby hökmünde demir tutawaç zerur bölek, aýna balustrada üçin yzygiderli tutawaç turbasy gaty uly, adamlar muny halamaýarlar we täze bir zat isleýärler.ST30 ýaly, ST40 inçe çukur turbasy yzygiderli tutawaç turbasynyň başga bir ajaýyp önümidir.Oter gurluşy aýna balkony tutuşlygyna has berk edýär, şol bir wagtyň özünde inçe ululygy görüş päsgelçiligini azaldýar, ýöriteleşdirilen reňk we nepis polat kömegi bilen ST40 tutuş jaýyň daşky örtük stiline birleşdirilip bilner.

Slim slot tube of glass railing

U şekilli, L görnüşi we I görnüşi ýaly aýna diwarlaryň we balustradlaryň dürli görnüşleri barlygy sebäpli, burç birikmesini hem amala aşyrmaly bolýarys, ähli turba bölümleriniň birikmesini dolulygyna amala aşyrmak üçin birleşdiriji garnituralary ösdürýäris, aýna diwar ýasaýar we balustrade has güýçli.Birikdiriji seriýa 90 ° tirsek birleşdirijisi, 180 ° birleşdiriji, diwara gurlan flanes we ahyrky gapagy öz içine alýar.

Corner connector of slim slot tube
End cap of slim slot tube
Wall mounted flange of slim slot tube

ST40 inçe çukur turbasy ASTM A554 standart görnüşinde öndürilýär, poslamaýan polat derejesi AISI304, AISI304L, AISI316 we AISI316L.DIN standartynda degişli dereje 1.4301, 1.4307, 1.4401 we 1.4407.Faceerüsti ýalpyldawuk çotga atlas we aýna.Iň gowusy, PVD reňk örtügi bilen üpjün edýäris, elýeterli reňkler dürli we dürli görnüşli, meşhur we reňk şampan altyn, gül altyn, gara titan.Gadymy bürünç.

Içerki şäheriň taslama ulanylyşy üçin AISI304 ulanmagy maslahat berýäris.Poslama garşy we dürli ýerüsti ýalpyldawuk öndürijilik.Kenarýaka şäher we plýa side taraplaryny taslama ulanmak üçin AISI316 aýrylmaz saýlawdyr, sebäbi poslama garşy aşa ýokary öndürijilik tutawaçlaryň ömrüni has uzaklaşdyrar.

qwfas
dsvqwf
vvqvqw

Arza

ST40 inçe çukur turbasy göni aýna diwar we egri aýna balustrada ulanylyp bilner.Takyk egilmek tehnologiýamyzyň kömegi bilen egri çukur turbasy we egri aýna biri-birine gaty laýyk bolup biler.

Şeýle hem, alýumin çukur turbasy we agaç tutawajy bilen üpjün edýäris, beýleki web sahypalarymyzy gözden geçiriň.

Glass railing with slim slot tube
Glass fence with slim slot tube
Glass balcony with slim slot tube
Glass rooftop with slim slot tube
Glass staircase with slim slot tube
signage on the new Vijay Patel Building. 20 october 2016

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary